Česká televize: Přenosový vůz

S nárůstem požadavků na výrobu pořadů a zajištění přenosů ve stále rozšířenějším HD rozlišení se rozhodla Česká televize pro investici do nového přenosového vozu. Požadavky na řešení a použitou technologii byly motivovány hlavně maximální možnou kompatibilitou s používanými technologiemi a standardy v České televizi, zohledněním aktuálních technologických trendů a možností výrobu za všech klimatických podmínek v širším regionu.

K naplnění těchto požadavků byl zvolen koncept pevného šasi s bočním výsuvem, tak aby bylo možné vyhovět produkčním požadavkům na pokrytí menších akcí a zároveň aby vůz vzhledem ke zvolené velikosti mohl obsloužit i městské lokality nedostupné pro větší přenosové vozy s návěsem.

Jako nejlépe vyhovující požadavků zadání byl nakonec zvolen podvozek MAN s nosností až 26 tun, na kterém byla postavena nástavba s bočním výsuvem, kdy celková délka vozu potom dosáhla požadovaných 12 m. V úzké spolupráci s expertním týmem České televize byl potom vytvořen návrh na využití nástavby, tak, aby splňoval všechny požadavky včetně např. zvukové režie s poslechem ve formátu 5.0

Vzhledem k plánovanému nasazení vozu i během zimních sportovních přenosů bylo nutné zohlednit i zvýšené nároky na dodatečné vytápění za extrémnějších klimatických podmínek.

Přenosový vůz je vybaven až osmi kamerami – šesti GrassValley LDK-8000 Elite připojených po Triaxu, včetně jedné bezdrátové a jedné kamery typu SuperMotion.

Jako hlavní záznamová zařízené slouží servery EVS XT-3 doplněné IP Directorem pro správu záznamu a datovým úložištěm XF-2 s přenosnými disky umožňujícími přenos dat do postprodukce k dalšímu zpracování.

Vůz je dále vybaven obrazovou režií Snell Kahuna 3ME, maticí Miranda NVision NV8280, řídicím systémem LSB VSM Studio pro řízení většiny zařízení ve voze a zvukovým mixážním pultem Studer Vista 8. Zvuková režie je dále osazena poslechovými soustavami Genelec a Fostex, k zejména sportovním přenosům je potom hojně využívaný systém Dolby E. K dorozumívání slouží ústředna  Clear-Com Eclipse. Na grafiku se využívá titulkovací zařízení Harris G5.

Vzhledem k tomu, že koncept vozu se po krátké době po jeho produkčním nasazení ukázal jako správný, rozhodla se Česká televize pro stavbu dalšího, téměř identického přenosového vozu.