Televize Al Aan: Publikace z iNews na web

Al Aan je televizní stanice vysílající z Dubaje ve Spojených Arabských Emirátech prostřednictvím transpondérů na družicích Nilesat a Arabsat. Vysílání je cíleno na arabské publikum se zaměřením na mládež, ženy a rodiny. Programovou skladbou se jedná zejména o zábavné a edukativní pořady.

Webové stránky televize Al Aan se těší poměrně velkému zájmu návštěvníků a jejich obsah tvoří hlavně aktuální zpravodajství, které je zde publikováno bezprostředně po jeho odvysílání. Proces publikace odvysílaných příspěvků byl ale velmi pomalý, náročný na manuální práci a tudíž i poměrně nákladný. Každý příspěvek musel být manuálně překódován pro web, musela k němu být připojena příslušná textová metadata ze zpravodajského systému Avid iNews a po té mohl být teprve publikován na webu.

Náš tým navrhl automatizaci celého procesu během něhož dochází k přenosu odvysílaných příspěvků na web, díky čemuž došlo k úspoře nákladů a ke zkrácení doby od vysílání k publikaci na webových stránkách. Řešení je plně integrované s redakčním systémem Avid iNews a s místním systémem CMS. Proces náběru, kódování  a exportu všech příspěvků na web, které byly vybrány v redakčním systém je teď plně automatický.

Vysílaný signál na zaznamenávám kodérem na serveru přímo ve finální kvalitě pro použití na webu. Metadata server segmentuje vysílané příspěvky a stahuje si příslušná metadata přímo z iNews, zároveň vytváří nezbytný náhled a následně odesílá celý soubor dat k publikaci. Celý systém je navržen velmi jednoduše pro snadnost jeho správy a dohledu. Nezbytná infrastruktura jako jsou aplikační servery jsou umístěny přímo v technologickém centru Al Aan. Co je velmi důležité, že novináři mohou sami určovat v iNews, které příspěvky budou publikovány na webu. Výhodou řešení je v neposlední řadě i to, že díky automatizaci procesu nedochází k manipulačním chybám, které způsobuje lidský faktor a publikace je ve srovnání manuálním řešení mnohem rychlejší.

Celý výrobní proces z pohledu novinářů zůstal nezměněn, novináři mohou sami pružně vybírat obsah k publikaci na webu.

Vzhledem k úsporám po nasazení nového řešení se zkrátila i doba návratnosti investice do nové technologie.

Automatizace procesu přenosu na web ušetřila týmu starajícímu se o web až 50% jejich denního nasazení, díky čemuž se mohou zaměřit spíše na úkoly týkající se kvalitu jeho obsahu.

Publikace obsahu po jeho odvysílání v televizi zabírá po nasazení automatizace pouze jednotky minut.

Nejen díky tomu se webové stránky televize Al Aan staly jedním z klíčových zdrojů aktuálních informací v regionu.