TV Prima: Archiv

Televize Prima začala vysílat v roce 1993 jako první soukromá televizní stanice v České republice. V rámci digitalizace vysílání v ČR se TV Prima rozhodla změnit výrobu z SD na HD a tím změnit i svoje páskové workflow na plně bezpáskové – souborové. Pro tuto úlohu potřebovala najít řešení, které bude cenově efektivní, bude pokrývat všechny zmíněné transformace a zároveň bude mít minimální dopad na vlastní produkci a vysílání. S tímto požadavkem se TV Prima obrátila na nás. Bylo potřeba navrhnout komplexní řešení, které bude vyhovovat požadavkům zákazníka i v budoucnu a zároveň nebude zbytečně komplikované a drahé. Na základě naší zkušenosti jsme navrhli a implementovali řešení centrálního digitálního úložiště a archivu založeném na systému Front Porch DIVA, ingest serverech MOG, úložišti Infortrend a páskové knihovně SUN s doplněním o vlastní softwarové nástroje. Celé řešení bylo integrováno s existujícími systémy zákazníka, konkrétně se jednalo o těsnou integraci se zpravodajským produkčním systémem Avid, s vysílacími servery Harris Nexio , plánovacím systémem MIS, oddělením kontroly kvality a existujícím ingest oddělením digitalizujícím analogové pásky z původního archivu. Výsledkem bylo řešení, které se stalo centrálním bodem nového, výrazně jednoduššího workflow televizní stanice. V dalších krocích byla navýšena kapacita diskového i páskového úložiště a i celkový výkon archivního systému.