Česká televize: Odbavovací pracoviště

Vzhledem k předpokládanému nárůstu odbavovaných televizních kanálů, nutnému upgradu na HD a stále narůstajícím požadavkům na další distribuční trasy se Česká televize rozhodla k vybudování nového odbavovacího pracoviště.

Základním vlastností takového pracoviště je absolutní spolehlivost. V tomto případě Česká televize navíc přišla ještě s požadavkem, aby bylo možné z jakékoliv vysílací režie odbavit jakýkoliv kanál bez omezení.

Technický návrh, který tedy musel vzít v úvahu požadavky musel vycházet z následujících principů.

  • Vysoká míra redundance podporující v rámci celého komplexu vysílacích režií princip N+1 s možností jednoduchého rozšíření v případě potřeby spuštění dalších kanálu
  • Konfigurovatelnost do takové míry, aby bylo možné jednotlivé režie sdružovat libovolně do skupin a přepínat mezi nimi
  • Volně konfigurovatelné multiviewery umožňující zobrazen jakéhokoliv signálu
  • Možnost dohledu a vzdálené správy
  • Návrh musel odpovídat posledním technologickým trendům a musel řešit integraci stávající a nové technologie

K automatizovanému odbavování by zvolen systém Aveco Astra, který je vlastně hlavním řídícím prvkem celého řešení. Jednotlivá odbavovací pracoviště jsou vybaveny jednotkami Harris IconMaster, skládající se z ovládacího panelu, režie a externí matice.

Vstupní signály jsou ošetřeny čtyřmi frame synchronizéry s distribučními zesilovači SDI. Vstupní matice Harris Platinum je schopna distribuovat signály typu SDI, HD-SDI, AES/EBU, včetně signálů analogových až do rozsahu 512×512. Nezávislá výstupní matice má potom rozsah poloviční – 256×256.

Veškeré signály je možné monitorovat pomocí multiviewerů (MV) Evertz, kdy každá vysílací režie je vybavena dvěma výstupy MV s připojenými třemi zobrazovači LCD o velikosti 40“, kdy každý zobrazovač je schopen zobrazit až 24 signálů vstupu, výstupu delegovaných z jakékoliv matice.

Pro potřeby tzv. „záznamu ze zákona“ a možnosti zpětného monitoringu vysílání jsou veškeré vysílané signály zaznamenávány systémem Teracue iCue přímo ve formátu DVB-ASI, který obsahuje kompletní DVB-T packet včetně EPG a PID. Kapacitu serveru iCue umožňuje uchovávat záznamy po dobu 1 měsíce.

Jako vysílací servery pro hlavní i zálložní playout byly zvoleny Omenon Spectrum hlavně díky svojí spolehlivosti a možnosti rozšíření.

Systémový integrátor musel zastřešit projektové řízení, školení, realizaci v rámci stanoveného termínu a rozpočtu a následnou technickou podporu celého systému.

Projekt takového rozsahu byl v době své realizace v České republice a na Slovensku ojedinělý.