TV Markíza: Archiv

Televize Markíza začala vysílat v roce 1996 a v současné době je největší televizní stanicí na Slovensku. Díky digitalizaci vysílání i samotné výroby pořadů vznikla potřeba zřízení digitálního archivu materiálů a postupná digitalizace stávajícího archivu na analogových páskách. Nové digitální úložiště a archiv se staly centrálním bodem televizního workflow, na které jsou dále napojeny vysílací servery, produkční systém zpravodajství, redakční systém, automatizace, plánovací systém a MAM. Archivní řešení televizi Markíza umožnilo inteligentně spravovat svůj SD i HD materiál v jednom centrálním systému. Do tohoto systému přispívá jak výroba zpravodajství, která je realizována v prostředí AVID, grafické oddělení, tak hlavní i akvizice pořadů.

Řešení digitálního archivu bylo navrženo specificky pro potřeby TV Markíza. Klíčovými komponentami jsou archivní systém Front Porch Diva Archive a media management systém stejného výrobce Diva Director. Pro ukládání samotného materiálu slouží diskové úložiště DDN a LTO pásková knihovna IBM TS3500, oboje na optické SAN infrastruktuře. Ukládání souborů na disky a/nebo na pásky je řízeno automaticky na základě pravidel definovaných v systému. Řešení je integrováno s vysílacími servery Seachange, automatizací Pebble Beach Neptun, plánovacím systémem MIS, kde jsme vyvinuli vlastní integraci, a samozřejmě s AVID produkčním a editačním prostředím. Pro uživatele je rozhraním celého řešení jednak integrace s prostředím plánovacího systému MIS a dále webové rozhraní MAM systému Diva Director, které umožňuje uživatelům, na základě jejich uživatelských práv, procházet a přehrávat obsah celého archivu.

Řešení digitálního archivu umožnilo televizi Markíza přejít hladce na digitální vysílání a plně využívat výhody digitální produkce a souborového workflow.