ČEZ: Archivní a střihové pracoviště

Předmětem projektu pro ČEZ ICT bylo navrhnout a implementovat řešení pro digitalizaci, archivaci a správu mediálního materiálu ČEZ a.s. v rámci jejich nově vznikajícího pracoviště ASP (archivní a střihové pracoviště). Toto pracoviště zákazník zřizoval kvůli lepší kontrole nad vlastním mediálním obsahem a kvůli redukci nákladů na přípravu materiálu pro vlastní potřebu. Významná část projektu spočívala v samotné konzultaci řešení, jelikož zákazník neměl s oblastí zpracování videa dostatek zkušeností. Naším úkolem bylo navrhnout dostatečně flexibilní řešení, aby do budoucna vyhovělo všem potřebám zákazníka, zároveň řešení jednoduché na obsluhu a správu a plně kompatibilní s IT a bezpečnostními standardy organizace ČEZ. Pro digitalizaci jsme zvolili výkonnou pracovní stanici s profesionální I/O video kartou AJA poskytující širokou škálu rozhraní pro náběr a přehrávání videa. Archivní část tvoří NAS storage, LTO pásková knihovna pro zálohování, archivní software Xendata a MAM systém Squarebox CatDV. Součástí řešení byl i návrh metadatových modelů, workflow a pravidla zpracování materiálu, konzultace použitých parametrů digitalizace a celková systémová podpora pracoviště.