Podmínky užití

I. Obecné informace

 1. Provozovatelem internetových stránek www.smartinformatics.cz je obchodní společnost Smart Informatics s.r.o., se sídlem: Karlovo náměstí 285/19, 120 00 Praha 2, IČ: 037 81 011, spisová značka: C 237713 vedená u Městského soudu v Praze (dále jako “Společnost”). Společnost je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. autorský zákon.
 2. Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na stránkách www.smartinformatics.cz, a to včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, pokud není uvedeno jinak.
 3. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.smartinformatics.cz nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Informace prezentované na internetových stránkách Společnosti nejsou považovány za návrh k uzavření kupní, či jiné smlouvy. Individuální nabídky k uzavření smluv jsou Společností vždy individuálně zpracovány.
 4. Na stránkách Společnosti jsou uvedeny odkazy na jiné internetové stránky, nad nimiž Společnost nemá kontrolu a neručí za obsah, zabezpečení ochrany osobních údajů a splnění zákonných podmínek provozování pro těchto jiných internetových stránek.
 5. Uživatelé internetových stránek společnosti nesmí zasahovat do bezpečnosti stránek, přenášet na stránky škodlivé soubory a snažit se o neoprávněný přístup do soukromých sekcí internetových stránek.
 6. Některé názvy, produkty a společnosti uvedené na tomto portálu, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků těchto ochranných známek.
 7. Veškerý obsah internetových stránek Společnosti má pouze informativní charakter a neslouží jako návod či pokyn k jakékoliv činnosti. Společnost nenese odpovědnost za případné škody vzniklé použitím obsahu internetových stránek Společnosti. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

II. Používání souborů cookies

 1. Společnost využívá na internetových stránkách www.smartinformatics.cz soubory cookies pro optimalizaci a zvýšení výkonu.
 2. Cookie soubor je soubor, který může být uložen na pevný disk zařízení návštěvníka prostřednictvím jeho internetového prohlížeče. K udělení souhlasu je návštěvník vyzván při vstupu na internetové stránky Společnosti. Číst a upravovat informace v nich obsažené může pouze emitent cookies. Společnost využívá soubory cookie pro identifikaci návštěvníka během jeho návštěvy na internetových stránkách.
 3. Soubory cookie mohou být použity např. pro personalizaci webových stránek podle preferencí návštěvníka, uložení informací z vyplněných formulářů (např. registrace, přihlášení do uživatelského rozhraní), sestavování statistik návštěvnosti internetových stránek Společnosti a jejich jednotlivých částí, zlepšování používání internetových stránek.
 4. Cookies přenášené na webových stránkách jsou relační cookies (omezeny trváním relace návštěvníka na webových stránkách) a cookies trvalé (ukládají se v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor). Trvalé cookies návštěvníka neidentifikují jako jednotlivce, ale pouze identifikují jeho přístup a chování na webových stránkách. Permanentní cookie jsou používány především pro měření chování návštěvníka a marketingové účely. Tyto reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu. Tato cílená reklama je zobrazována na základě chování anonymního uživatele webových stránek a může být zobrazena i na jiných partnerských webových stránkách, např. na www.facebook.com.
 5. Návštěvník může nastavit své webové prohlížeče, tak aby soubory cookies byly či naopak nebyly ukládány do jeho zařízení. A to jak podle jejich emitenta, tak systematicky. Možnosti správy cookies souborů lze dohledat v návodech jednotlivých webových prohlížečů:
 • Internet Explorer™ : http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
 • Chrome™ : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
 • Mozzila Firefox™ : https://support.mozilla.org/cs/kb/Práce%20s%20cookies
 • Safari™ : http://support.apple.com/kb/ht1677
 • Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
 • Android™ : https://support.google.com/xoom/answer/169022?rd=1

III. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky použití včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.2. 2016 a jsou k dispozici elektronicky na www.smartinformatics.cz